Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Open Trainingen

Annulering

Onder annulering verstaan we het opheffen van de inschrijving of het verplaatsen van het startmoment van de training, door de deelnemer of de organisatie waar hij of zij werkzaam is. Als Anker & Kompas bij te weinig deelnemers zelf een training annuleert, worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

Anker & Kompas hanteert de volgende annuleringsregeling. Deze annuleringsregeling vervalt wanneer uw organisatie ervoor zorgt dat een andere medewerker aan de training deelneemt.

  • Tot 20 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag kunt u zonder kosten schriftelijk annuleren.
  • Bij annulering gelijk aan of korter dan 20 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% van de trainingsprijs in rekening gebracht (exclusief arrangementkosten).
  • Bij annulering gelijk aan of korter dan 8 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag worden ook de arrangementkosten berekend.
  • Meldt u zich binnen een jaar aan voor dezelfde training die u eerder annuleerde, dan krijgt u 50% korting op de dan geldende trainingsprijs.
  • Wanneer u op de eerste dag van de training niet verschijnt, wordt dit aangemerkt als annulering. Helaas is het dan niet mogelijk de rest van de training te volgen en ontvangt u geen certificaat. De volledige kosten van de training en eventuele arrangementskosten worden in rekening gebracht.

Verplaatsing coachingsdatum

Bij verplaatsing van de coachingsdatum binnen 8 werkdagen voor aanvang wordt € 90 in rekening gebracht.

Inhalen gemiste trainingsdagen

Mocht u tijdens een training onverhoopt een trainingsdag missen (niet de eerste trainingsdag), dan kunt u contact met ons opnemen voor een alternatief. Inhalen is niet bij alle trainingen mogelijk en alleen indien andere groepen niet vol zijn. Het inhalen van trainingsdagen is beperkt tot maximaal 2 dagen. Deze kunnen alleen binnen 6 maanden worden ingehaald.

Tarieven en BTW

Al onze open trainingen worden belast met 19% BTW.

Betaling

De totale trainingskosten dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan tenzij op de factuur anders staat aangegeven.

Versie: juni 2007.
Anker & Kompas
Schrijnwerkersgilde 2
3994 XM Houten
KvK Utrecht 30194462
BTW-nr.: NL 1706.61.283.B01

WhatsApp ons
1
Stel je vraag via WhatsApp
Heb je een vraag voor ons? Stuur een whatsapp-bericht!